Boathus

Huishoudelijke regels voor haven, terrein en stallingsruimte

 • De vaartuigen kunnen in stalling geplaatst worden tussen 1 oktober en 1 december.
 • De stallingsperiode is maximaal van 1 oktober tot 1 april.
 • Verlenging van de stallingsperiode is mogelijk in overleg.
 • Bij stalling en de hal dienen losse benzinetanks en gasflessen uit het vaartuig verwijderd te zijn en de accu’s dienen ontkoppeld te zijn van het boordnet. 
 • Tijdens de stalling is het gebruik van verwarmingsinstallaties en acculaders verboden i.v.m. brandgevaar. 
 • Roken is in onze hallen en schiphuizen verboden, ook aan boord van uw schip.
 • Alle werkzaamheden die u op ons terrein of in onze loodsen en schiphuizen aan uw  boot wilt verrichten dienen vooraf aan ons gemeld te worden. De stalling loods is geen werkplaats voor groot onderhoud.
 • Het verrichten van milieubelastende werkzaamheden aan uw vaartuig op ons terrein is verboden, dit i.v.m. onze milieuvergunning:
  • Droogschuren zonder stofzuiger is niet toegestaan.
  • Natschuren en schilderen onderwaterschip alleen op vloeistofdichte vloer en met folie onder het schip.
  • Het gebruiken van siliconen houdende middelen is ten strengste verboden.
 •  Werkzaamheden door derden dient u aan ons te melden. Hiervoor rekenen wij een  dagdeel vergoeding van €40,–. 
 •  Het werken met open vuur, lassen en slijpen is in de loodsen, en op ons  terrein ten strengste verboden. 
 •  Bij stalling in de hal dient het vaartuig minimaal verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en brand. 
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van weersinvloeden.U bent zelf verantwoordelijk om uw boot winterklaar te maken.
 •  Bij stalling in de hal de water/vuilwatertanken dienen leeg te zijn. 
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal schade. Laat geen kostbare en makkelijk te verplaatsen zaken aan boord. 
 • Trailers dienen te zijn voorzien van een deugdelijk disselslot en de sleutel dient te worden ingeleverd bij de eigenaar van de werf. 
 • Stalling, parkeren en het betreden van terrein, loodsen,en werkplaatsen geschiedt geheel voor eigen risico.
 • Parkeren op het terrein in overleg, niet voor uitritten en deuren a.u.b. 
 • Eventuele aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. 
 • Van 1 december tot 1 april zijn de stallingsloodsen afgesloten. Bij bezichtiging van uw boot dient u zich van tevoren bij ons te melden. 

  Voor uw vragen en opmerkingen staan wij altijd open. Bijzonderheden en klachten  graag direct bij ons melden, zodat wij er iets aan kunnen doen