Boathus

Huishoudelijke regels voor haven, terrein en stallingsruimte

 • De vaartuigen kunnen in stalling geplaatst worden tussen 1 oktober en 1 april.
 • De winterstallingsperiode is maximaal van 1 oktober tot 1 april.
 • Verlenging van de stallingsperiode is mogelijk in overleg.
 • Bij stalling en de hal dienen losse benzinetanks en gasflessen uit het vaartuig verwijderd te zijn en de accu’s dienen ontkoppeld te zijn van het boordnet. 
 • Tijdens de stalling is het gebruik van verwarmingsinstallaties en acculaders verboden i.v.m. brandgevaar. 
 • Roken is in onze hallen en schiphuizen verboden, ook aan boord van uw schip.
 • Alle werkzaamheden die u op ons terrein of in onze loodsen aan uw  boot wilt verrichten dienen vooraf aan ons gemeld te worden. De stalling loods is geen werkplaats voor groot onderhoud.
 • Het verrichten van milieubelastende werkzaamheden aan uw vaartuig op ons terrein is verboden, dit i.v.m. onze milieuvergunning:
 •  Werkzaamheden door derden dient u aan ons te melden. Hiervoor rekenen wij een  dagdeel vergoeding van €60–. 
 •  Het werken met open vuur, lassen en slijpen is in de loodsen, en op ons  terrein ten strengste verboden. 
 •  Bij stalling in de hal dient het vaartuig minimaal verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en brand. 
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van weersinvloeden.U bent zelf verantwoordelijk om uw boot winterklaar te maken.
 •  Bij stalling in de hal de water/vuilwatertanken dienen leeg te zijn. 
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal schade. Laat geen kostbare en makkelijk te verplaatsen zaken aan boord. 
 • Trailers dienen te zijn voorzien van een deugdelijk disselslot en de sleutel dient te worden ingeleverd bij de eigenaar van de werf. 
 • Stalling, parkeren en het betreden van terrein, loodsen,en werkplaatsen geschiedt geheel voor eigen risico.
 • Parkeren op het terrein in overleg, niet voor uitritten en deuren a.u.b. 
 • Eventuele aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. 
 • Van 1 december tot 1 april zijn de stallingsloodsen afgesloten. Bij bezichtiging van uw boot dient u zich van tevoren bij ons te melden.

  Voor uw vragen en opmerkingen staan wij altijd open. Bijzonderheden en klachten  graag direct bij ons melden, zodat wij er iets aan kunnen doen

Gedragsregels winterberging

Nu vrijwel alle boten binnen staan, begint voor velen het “klussen” aan de boot. In vele winterbergingshallen is dit ronduit verboden, wij gaan daar wat soepeler mee om, maar er zijn wel enkele beperkingen.

Zo mag er onder geen beding overlast (of schade) veroorzaakt worden bij de andere gestalde boten. Zo zijn bijv. slijpen en schuren zonder afzuiging absoluut verboden. Raadpleeg ook onze huishoudelijke regels (zie erboven). 

Tevens moeten alle werkzaamheden vooraf aan ons gemeld worden zodat wij hierop controle kunnen uitoefenen en verhinderen dat Jan en alleman door de opslagruimte dwaalt.

Vooral werkzaamheden die aan derden zijn uitbesteed moeten vooraf aan ons gemeld worden.

Enkele tips:

 • Zorg ervoor dat bij antifouling werkzaamheden er altijd een kleed of dekzeil op de vloer ligt.
 • Gebruik bij het poetsen een goede, langzaam draaiende (max 2000 rpm) poetsmachine.
 • Veeg na de werkzaamheden de ruimte aan.